Föreningen för Nytta och Nöje i Noux

Föreningen för Nytta och Nöje i Noux grundades 25.3.1906. På initiativ av studenten Carl Artur (Cartur) Markelin samlaades Nouxungdomen den 25 mars på Karludd. Markelin ansåg enligt tidens anda att ungdomen i Noux skulle ges en möjlighet att samlas kring hembygdstanken och sunda nöjen och samtidigt lära sig något nyttigt. 

I februari 1907 köpte föreningen änkan Ulrika Markelins villa Stenbacka på Herrbacka gårds arrendejord. Den lilla stugan på ett rum och kök byggdes ut så att föreningen vid invigningsfesten i januari 1909 stolt kunde presentera sitt nya hem Stenhalla som bestod av sal, tambur och serveringsrum. år 1938 kunde man köpa tomten förmånligt och Stenhalla stod äntligen på egen mark. Då 1980-talet inleddes stoltserade Stenhalla med en ny tillbyggnad med klädloge, klubbrum, förvaringsutrymmen och toaletter- Föreningsmedlemmarna har offrat sin dyrbara tid och nästan alla reparationer har utförts på talko. 

Text ur Det unga Esbo, av Henry Rask och Marianne Stubbe. 


Ifall du inte betalat din medlemsavgift för 2024 betala in den på Aktias konto FI8140554320022039, Föreningen Nytta och Nöje i Noux r.f., vuxna 10€/pers. och barn 2€/pers.(under 18 år). Använd referens 5555 för att bankens kostnad för inbetalningen blir minsta möjliga för föreningen.