Hyresvillkor

  • Då lokalen är ledig hyr föreningen också ut lokalen till pålitliga hyresgäster. Underhållet av utrymmena sker dock helt och hållet med hjälp av frivillig talkokraft och därför är uthyrningen delvis begränsad.